Te fundit

Bashkia Bulqize, keshilli bashkiak miraton projekt buxhetin e vitit 2017-te.

Keshilli
Ne sallen e mbledhjeve te keshillit bashkiak, u zhvillua mbledhja e radhes e muajit shkurt, ku u miratua project buxheti I vitit ne vazhdim 2017-te. Ne fillim te mbledhjes kryetari I grupit te keshilltareve te djathte Mentor Lala, kerkoi fjalen ne emer te grupit, ku kontestoj zhvillimin e kesaj mbledhje, duke kerkuar qe ajo te shtyhet, pasi me pare sipas tij, duhej zhvilluar analiza ekonomiko-financiare e vitit te kaluar.
Ky propozim I keshilltareve te djathte u tha nga drejtori I Finances, Rustem Biçi, nuk ka baze ligjore dhe si I tille u hodh poshte nga keshilltaret e majte, gje e cila I detyroi keshilltaret e djathte te largohen nga mbledhja.
Keshtu mbledhja vijoi vetem me keshilltaret e majte te cilet plotesonin kuorumin e nevojshem per zhvillimin e saj. Raportin per buxhetin e mbajti drejtori I Finances se Bashkise, Rustem Biçi.
Ne pyetje e diskutime keshilltaret bene pyetje e diskutime ku ngriten çeshtje konkrete qe kishin te benin kryesisht me investimet e planifikuara per 2017-ten.
Ne fund me 50 perqind plus 1 te votave project buxheti u miratua.
Ne fund me mikrofonin e TVBulqizes intervistuam kryebashkiakun Melaim Damzi dhe keshilltarin Munir Sinani