Te fundit

Bulqizë, bashkia mbjell 30 mijë fidan pisha

Mbjellja e pemeve
Dhjetori Muaji i pyllezimit,ka hedhur ne aksion per mbjelljen e fidaneve pyjore, Bashkine Bulqize ne bashkepunim edhe me drejtorin e e sherbit pyjor Bulqize.
Kesht u ne diten e sotenme qindra punonjes te bashkise dhe ndermarrjeve ne varesi te saj nen ndrejtimin e ispektimit te ndermarrjes te sherbimit pyjor kane mbjelle 30 mije fidane nga te cilat 25 mije fidane pisha dhe 5 mije fifdan akacie.
Mbjellja u be ne dy siperfaqe toke me rreth 15 hektar toke tek pyjete ne afersi te Qafes se Buallit dhe 5 hektar ne pyjet e njesise administrative Zerqan.
Kryebashkiaku Melaim Damzi pohoi se bashkia bulqize me kontributin e saj ka bere te mundur mbjllejn e 30 mije fidaneve pasi prej vitesh ne pyjet e bashkise Bulqize jane bere maskra per prejen e paligjeshme te pyjeve.
Drejtori i sherbimit pyjor prane bashkise Bulqize, Lutfi Myftari u shpreh se nje ndihme ne kete drejtim kane dhene edhe bizneset qe operojne ne kete zone, gje te cilen e kane edhe detyrim per ti ardhur ne ndihme rreshqitjes se tokes nga eurozioni pasi ne keto pyje eurozioni ka qene i shpeshte.