Te fundit

Bulqize, DSHP aktivitet ne Ostren per sensibilizimin e banoreve per semundjen e diabetit.

DSHP Bulqize
Ne kuader se fushates se aktivitetetit Shendet per te Gjithe,projekti Zvircerjan HAP ne bashkepunim edhe me Shendetin Publik Bulqize ka vijuar ativitetet ne zonen e njesise administrative Ostren te Bulqizes. Qellimi i ketij aktiviteti pas qytetit te Bulqizes ka bere te mundur edhe sensibilizimin e popullates ne njesine administrative Ostren,ku me mbeshtetje te projektit HAP ka filluar me trajnimin e stafit shendetsor takim me diabetiket e banoret e zones ,ku eshte mundesuar matja glicemie falas,matje te hipertensionit ne 15 fshatrat e njesise, si dhe shperndarjen e flet- palosjeve ne te gjithe fshatrat e ostrenit,si dhe takim me stafin pedagogjik te shkollave me menyren e ushqyerjes se shendetshme. Festa Mjeshtri specialiste e larte e promocionit,tha ne fjalen e saj se sot eshte nje takim permbylles ne zonenn e Ostrenit per cila ka te beje se si ndikon alkoli tek diebetiket. Liridona Cani infermiere e qendres shendetesore Ostren tha ne fjalen e saj, se zona ka mjaft te prekur nga diabeti dhe beri apel qe personat e prekur nga diabeti te kene kujdes me dieten dhe sa me shume aktivitete fizike.