Te fundit

Bulqize.Zvvillohet mbledhjea jashte rradhe e keshillit Bashkiak

Keshilli 11.03
Me propozim te kryetarit te Bashkise eshte zhvilluar jashte rradhe mbledhja e keshillit bashkiak e cila ka diskutuar per nje shtes te buxhetit te vitin 2017.
Pika e pare kishte te bente per nje alukim te nje fondi prej 150 milion lek te vjetra ,i cili kishte te bente me ndermarrjen pyjore Bulqize qe tashme eshte ne vartesi te bashkise,ku kompanite Vodafon dhe AMC kane qene te detyruar te paguajne taksen e truallit ndermarrjes pyjore.Ky fond me shume prej 150 milion te vjetra nga ana e Bashkise ishte planifikuar si shtes fondi per kanalin vadites ne njesine atministrative Shupeze.
Nenkryetari i Bashkise Adhurim Lika fillimisht shpalosi objeksionet e tij per kalimin e ketij fondi,i cili ishte planifikuar per ndertimin e plote te kanalit vadites ne Shupenze .Fondi i dhene nga Ministria e Bujqesise prej 250 milion leke te vjetra thote ai nuk e mundeson ndertimin e plote te ketij kanali,pasi projekti per ndertim e tij ishte planifikuar qe ne vitin 2011,dhe se me kalimin e ketij fondi per vitin 2017 qe ministria e Bujqesise ka akorduar nuk e mundeson ndertimin e kanalit nese nuk do te kaloje edhe fondi prej 150 milion lek te vjetra qe ka parashikuar Bashkia.
Diskutimi rreth kesaj pike eshte kundershtuar fort nga keshilltaret e majte dhe te djathte pasi sipas tyre fondi shtese qe ka akorduar bashkia Bulqize nuk ka te beje me projektin e ketij kanali pasi ky kanal thone ata eshte financuar nga Ministria e Bujqesise,nje fakt i tille sipas keshilltareve eshte nje shkelje,dhe se fondi prej 150 milion lek te vjetra mendojme se duhet te perdoret per mirembajtje rrugesh dhe ujesjellsa .
Nderkohe ne fund pas diskutimeve kryetari i grupit te majte Munir Sinani dhe kryetari i grupit te djathte Mentor Lala rane ndakort qe nje pjese e ketij fondi te perdoret per rikonstruksionin e Keshillit Bashkiak pasi ambjente e ketj keshilli jan jasht cdo standarti,dhe pjesa tjeter e fondit qe do te mbetet te perdoret per ndertimin e kanalit vadites ne Shupenze.