Te fundit

Projekti Barazia në Vendimmarrje dhe e Drejta e Informimit për Cështjet Mjedisore, Bashkia Bulqizë

shoqata

Projekti Partnere se bashku kunder korrupsionit (shkurt PAKT), u implementua nga organizata ANTTARC me mbeshtetjen e Bahkimit Evropian prej Janarit 2016 deri ne Mars 2019. Projekti adresoi 15 Bashki ne rajonet e veriut te Shqiperise, Shkoder, Lezhe Kukes dhe DIber dhe financoi 43 projekte te implementuara nga organizata te shoqerise civile ne keto rajone. Ne rajonin e Dibres jane mbeshtetur 12 organizata me grante, duke realizuar 12 projekte qe adresonin qeverisjen e mire, mbrojtjen e mjedisit,permiresimin e sistemit te referimit per dhunen ndaj grave, llogaridhenien ne nivel lokal dhe luftimin e korrupsionit. Projekti PAKT gjithashtu mbeshteti ngritjen dhe mbarevajtjen e Forumit Rajonal DIber te Qeverisjes se Mire dhe Antikorrupsionit me pjesemarres te organizatave te shoqerise civile ne Diber. Forumi arriti me sukses me mbeshtetjen e PAKT te nenshkruante 4 marreveshje me bashkite klos, diber, mat dhe Bulqize per alokimin e nje fondi te dedikuar nga secila bashki per bashkepunimin me shoqerite Civile. Per te na njohur me ne hollesi per keto projekte ne me mikrofonin e tv Bulqizes i morem nje prononcim Daniel Bices Organizata SHERM dhe Ray Koçi kordinatore e organizates ANTTARC.