Te fundit

Tag Archives: Keshilli i Minitrave

Qeveria krijon Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve

Qeveria shqiptare ka miratuar ditën e sotme krijimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve, që do të jetë në varësi të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës. Detyra e kësaj agjencie do të jetë koordinimi dhe monitorimi i të gjitha aktiviteteve sektoriale për sigurimin  e shërbimit me ujë të pijshëm , kanalizimeve dhe ujërave të ndotura, në bashkëpunim me të gjitha institucionet ... Read More »