Te fundit

Tag Archives: njesi vendore

Bashkitë marrin aksesin për shfytëzimin e pyjeve për ngrohje

Pavarësisht moratoriumit qeveria ka marrë një vendim që iu jep të drejtë njësive vendore për të shfrytëzuar pyjet. Prerja e pyjeve do të realizohet nga kompani private të kontraktuara nga bashkitë ose edhe ndërmarrje publike që do të ngrihen posaçërisht për këtë qëllim nën administrimin e njësive të pushtetit vendor. Këto kompani do të kryejnë vetëm shërbimin e prerjes dhe ... Read More »