Te fundit

USAID dhe Ambasada Suedeze inagurojne Zyren e Iformimit turistik ne Peshkopi.

Zyra turizmit

Perfaqesuesja e USAID ne Shqiperi Catherine Jonson si dhe shefja e bashkepunimit per zhvillim e Ambasades Suedwze Birgitta Jansson dhe kryetari i bashkise z.Muharem Rama inaguruan zyren e informacionit turistik Peshkopi.Kjo zyre eshte e rikonstruktuar ne kuader te projektit DIBRA Turizem dhe Tradite financuar nga shtetet e Bashkuara dhe qeveria Suedeze dhe zbatuar nga fondacioni Shqiptar per zhvillimin e kapaciteteve lokale ne partneritet te ngushte me Bashkine Diber.Shoqata LAG”DIBRA TURISTIKE” dhe organizata BASHKOJME VLERAT E NATYRES ME NJEREZIT.
Kjo zyre do te promovoje dhe siguroje informacion per aktivitete turistike te rajonit per te stimuluar turizmin e integruar dhe te qenfrueshem ne Bashkine e Dibres nepermjet zhvillimit te turizmit kulturor ,natyror,miqesor me mjedisin dhe agroturizmin.
Ky projekt synon ritjen e turisteve ne Diber nepermjet partneriteteve me bizneset dhe qeverisjen lokale .