Te fundit

PROTESTE E BANOREVE TE SEBISHTIT PER DRITAT

Dhjetra banore te fshatit Sebisht,te komunes stebleve kane protestuar sot prane zyrave te elektrikut Bulqize,per faturat e energjise elektrike.Ata me libreza ne duar

pretendojne se i kane paguar dritat,madje i kane edhe librezat e firmosura nga punonjesit e cezit,por ne sistem dalin debitore.Ata ne libreze kane paguar sipas leximit te

matesit,ndersa sipas tyre ne sistem jane te regjistruar me pagesa afrofe.   Shih videon